Valná hromada 2024

Valná hromada 2024

UŽ DNES !!!!

Vážení členové klubu.

Zveme vás na členskou schůzi spolku konané v úterý 23.1.2024 od 18:00 v restauraci U Císaře Mirošovice.

Program členské schůze:

· Zahájení VH.

· Schválení programu a volba řídícího orgánu valné hromady.

· Zpráva o činnosti spolku.

· Zpráva o hospodaření spolku a její schválení.

· Plánované akce na rok 2024 a 20. výroční sraz (BMW Moto klub Czech Republic)

· Úprava výše členských příspěvků.

· Rezignace stávajícího předsedy.

· Změny ve složení výkonného výboru , doplnění členů výboru do počtu 7.

· Návrh nových kandidátů výkonného výboru.

· Doplňující volba člena výkonného výboru.

· Ostatní – diskuze.

· Návrh a schválení usnesení valné hromady.

· Závěr valné hromady.

Občerstvení zajištěno.