O klubu

BMW Moto klub Czech Republic byl založen 10. září 2004 s cílem oslovit majitele a příznivce značky BMW a zapojit je do aktivit, které souvisí přímo, ale i nepřímo se značkou BMW. Chceme zaujmout stávající i potenciální členy klubu především náplní pořádaných akcí – společenských, kulturních a sportovních.

Klub se snažíme vést moderním stylem, který značku BMW důstojně reprezentuje a popularizuje před veřejností. Spolupracujeme i s dalšími kluby na národní i mezinárodní úrovni. S největší radostí úzce spolupracujeme s nejúspěšnějším a současně i největším autorizovaným dealerem v České republice, firmou Invelt s.r.o. 

Od roku 2006 je BMW Moto klub Czech Republic členem BMW Club Europa – BCE, jako zastřešující národní BMW klub pro ČR.

 

Adresa klubu:

BMW Moto klub Czech Republic z.s.
Svažitá 76
Nechánice
251 68 Kamenice

IČ:26678918
Číslo účtu: 35-3710270287/0100
IBAN: CZ7501000000353710270287
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Jak se stát členem BMW Moto Klubu?

Je to jednoduché a nebolí to. Stačí několik jednoduchých kroků:

  1. Navštívit pravidelné klubové setkání anebo členskou schůzi (dle plánu klubových akcí) a podat písemnou žádost o přijetí za člena obsahující závazek uchazeče dodržovat stanovy. Taktéž je potřeba podepsat písemný souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů a předávání osobních dat v rámci volného pohybu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.
  2. Žádost uchazeč předá výkonnému výboru klubu, kterému se zároveň osobně představí.
  3. A nakonec po odsouhlasení žádosti o členství výkonným výborem, zbývá už jen zaplatit vstupní členský poplatek.

Stanovy klubu

Stanovy BMW Moto klubu Czech Republic naleznete v přiloženém souboru.

Partneři

Činnost klubu je možná i díky přispění našich partnerů:

 partner_1 partner_2 partner_3 partner_4