Členská schůze 2018 – listopad

Členská schůze 2018 – listopad

Pozvánka na členskou schůzi

BMW Moto klubu Czech Republic

Výbor spolku BMW Motoklub Czech Republic svolává členskou schůzi spolku na úterý 6.11.2018. Schůze se koná od 19:00 hod. v Mirošovicích, restaurace U Císaře. 

Program členské schůze:

 • Prezence
 • Zahájeni členské schůze
 • Volba řídícího orgánu členské schůze
 • Schválení programu schůze
 • Zpráva o činnosti klubu
 • Zpráva o hospodaření klubu 
 • Změny ve složení výkonného výboru
 • Návrh nových kandidátů výkonného výboru
 • Volba nových členů výkonného výboru
 • Návrh a schválení usnesení členské schůze
 • Ostatní – diskuze
 • Závěr